Gebedsweek voor de eenheid

RvK_Lisse.jpg

Gebedsweek voor de eenheid De Raad van Kerken Lisse begint ook dit jaar weer met een Gebedsweek. De openingsdienst is op zondag 20 januari om 19.00 u in het gebouw van Evangeliegemeente “De Poort”, Jozef Israëlsstraat 11. Deze gebedsdienst wordt gezamenlijk geleid door voorgangers van de deelnemende kerken van de Raad van Kerken Lisse. Het thema is “Recht voor ogen”. Speciaal voor deze gelegenheid is een oecumenisch koor gevormd. Zij hebben de afgelopen maanden een aantal Taizé-liederen ingestudeerd, waardoor de samenzang een prachtige verdieping zal krijgen. Na de dienst is er koffie en gelegenheid tot ontmoeting en een goed gesprek. Het thema “Recht voor ogen” wordt voortgezet in de daarop volgende gebedsdiensten: maandag 21 januari 19.30 u in de Samenwerkingsgemeente, Veldhorststraat 48. dinsdag 22 januari 19.30 u. in de Pauluskerk, Ruishornlaan 33. woensdag 23 januari 19.30 u. in de St. Agathakerk, Heereweg 273. donderdag 24 januari 19.30 u. in de Gereformeerde Kerk, Heereweg 105. vrijdag 25 januari 19.30 u. in de Grote Kerk, Heereweg 250. zaterdag 26 januari 19.30 u. in dorpshuis de Meerkoet, Krabbescheerstraat 1 Lisserbroek. U bent van harte welkom, en geniet van de gelegenheid om in verschillende kerken met verschillende mensen nader tot elkaar en tot God te komen. Opdat de wereld weet hoe ook God één is en zijn liefde aanstuurt tot barmhartigheid, gerechtigheid en eenheid.