thuiskomen

Wij willen een plaats zijn waar iedereen die bij ons binnenkomt zich welkom voelt, ongeacht achtergrond, geloof, levensfilosofie, gerichtheid en leefomstandigheden. Mensen mogen 'thuis' gaan komen. Thuis bij God, thuis bij zichzelf en thuis bij ons.

Begrippen die passen bij thuiskomen zijn:
Veilig voelen, tot rust komen, God leren kennen, herstellen, familie zijn, liefde ontvangen.

Onze zondagse samenkomsten en de kleine groepen bij mensen thuis, de 17+ groep, de tieners en de kindergroepen zijn bij uitstek de gelegenheden waar we dit gaan ervaren.


Groeien

Groeien is gezond. Elk gezond mens groeit, in grootte, in verstand, in relaties. Zo ook in geloof. Zoals een kind groeit in het kennen en contact hebben met ouders, broers en zussen en grootouders, zo groeit een volgeling van Jezus ook in het hebben van een relatie met God de Vader, Jezus en de Heilige Geest en met de andere volgelingen van Jezus.

Begrippen die passen bij het groeien zijn:
God leren kennen, Jezus gaan erkennen als Koning, gedoopt worden in water,
gedoopt worden in de Heilige Geest, je ware identiteit ontdekken,
je plek gaan vinden in het gemeente- gezin.


De zondagse samenkomsten, de kleine groepen, de 17+ groep, de Tieners,
de kindergroepen, de trainingen en studies en het optrekken met anderen in de praktijk
van het leven helpen om tot groei te komen.


Sterk worden

Onder sterk worden verstaan we het volwassen worden in je geloof,
jouw plek weten in de samenleving, weten waar God je voor gemaakt heeft
en vandaar uit de dingen gaan doen die Jezus ook doet.

Vooral onze training "Groeien in je bestemming" helpt je daarbij.


uitleven

Geloven is niet iets vaags wat zich alleen maar in je hoofd afspeelt, 
of in de beslotenheid van een gebouw.
Geloof wordt vooral beleefd in de praktijk van het leven.

Daarom betekent uitleven voor ons:
In de samenleving (maatschappij) het Koninkrijk van God uitleven.
Zoals het gebed dat Jezus ons leert: een stukje hemel op aarde te brengen.

De gelegenheden waar we dat kunnen doen zijn onze werkplekken, onze scholen,
onze straat, onze families, onze vriendenkring, de politiek, vrijwilligerswerk, hulpverlening etc.

Dit kan in eigen land, maar ook in andere landen ...

Om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, 
om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen,
om verslagenen weg te zenden in vrijheid.
 Luc. 4:18

Op dit moment steunen we vier echtparen met een fulltime missie ergens op de wereld.
Zending is een belangrijk onderdeel van de Evangelie Gemeente Lisse, daar wij een zendende kerk zijn en graag zien dat de wereld wordt bereikt met het goede nieuws van Christus, 
zodat levens en natiën veranderd worden.

Nathalie en Ednilson de Souza Oliveira - "Salutari de Romania" in Romenië.
Nathalie en Ednilson werken met sigeunerkinderen die zonder hen geen toekomst hebben. Zij zorgen voor kleding, eten en educatie voor de zigeuner kinderen. Nathalie is gezonden vanuit de E.G. Lisse en is getrouwd met Ednilson. Ze hebben 3 prachtige kinderen: Sara, Joana en Jonathan.

Cees en Marry Vork  - Stichting  "Op de Bres".
Cees leidt een gebedsbeweging waar 24 uur voorbede wordt gedaan voor de Nederlandse samenleving en overheid, voor Israël, voor de VN, voor elk land en voor elk volk. Wij verlangen naar een doorbraak van Gods kracht in Nederland en in de rest van de wereld en geloven dat gebed daar een essentieel onderdeel van is.


Marc en Jody van Eijden - "European Christian Mission" (ECM) in Tours Frankrijk
Marc en Jody zijn gemeentestichters in Frankrijk. Zij zijn hun werk begonnen in Tours waar zij een succesvolle tijd achter de rug hebben en de gemeente daar hebben opgebouwd. Vanuit de gemeente hebben ze mensen uitgezonden naar Langeais en andere plaatsen in de streek, die daar weer gemeentes zijn gestart. Marc begeleidt deze gemeentes. Marc en Jody zijn gezonden vanuit de E.G. Lisse.


Jacob Damkani - Stichting "Trumpet of Salvation" in Israël.
Jacob heeft een hart voor de Joden in Israël. Zijn verlangen is om de Joden bekend te maken met het goede nieuws van de Joodse messias Jezus Christus. Zijn organisatie "Trumpet of Salvation to Israël" zet zich in voor Israël, de Joden, de moslims en de minderbedeelden.


Kinderen

De Evangelie Gemeente Lisse heeft momenteel 3 kindergroepen. Iedere zondag tijdens de samenkomst gaan de kinderen naar hun eigen ruimte om daar, onder leiding van een wisselend team met enthousiaste kinderwerkers hun eigen programma te draaien. 

De Sjofar
De Sjofar is voor de kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar.

De Schatkist
De Schatkist is voor de kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar. 

De Triangel
De triangel is voor de allerkleinsten van 0 t/m 3 jaar.

Op aangeven van de aanbiddingsleider mogen de kinderen naar hun eigen samenkomst gaan of kunnen ze er naar toe worden gebracht. Tot deze tijd zijn zij gewoon aanwezig in de samenkomst.

Als u voor het eerst onze samenkomst bezoekt en u heeft jonge kinderen vraag dan bij binnenkomst even naar één van de kinderwerkers, zij helpen u graag verder.

tieners

We hebben een enthousiaste groep tieners die graag met elkaar optrekken, samen leren en samen beleven wat Jezus voor hen betekent. Naast de zondagse samenkomsten komen ze om de week samen en genieten van alle mooie dingen die God in hun midden doet.

17+ groep

Jongeren vanaf de leeftijd van 17 jaar komen ook om de week bij elkaar om het goede nieuws
te beleven en om samen te sparren over hun geloof en relatie met Jezus.

kleine groepen

De volwassenen komen om de week op woensdagavond bij elkaar om samen
hun relatie met God te vieren en om te ontdekken wat het leven in het
Koninkrijk van God inhoud in de dagelijkse praktijk van het leven.
Hoe kunnen zij de hemel vertegenwoordigen hier op aarde ?
Ervaringen worden uitgewisseld en er wordt voor elkaar gezorgd waar nodig. 

uur van vuur

Elke donderdag, om 19.30 uur wordt er een uur vurig aanbeden en gebeden. Er wordt een beroep gedaan op Gods voorziening in elke situatie die voorziening behoefd. God heeft beloofd dat Hij zal voorzien in alles wat wij nodig hebben. Wij mogen Hem dat in herinnering brengen. Hij zoekt mensen die Hem aanbidden in Geest en waarheid.

Trainingen

Door het jaar heen voorzien wij in twee trainingen:

Groeien in je bestemming
Een training die je helpt om met behulp van de gaven van de Heilige Geest de dingen te doen die Jezus ook heeft gedaan toen Hij hier op aarde was. Het zijn de dingen waarvan Jezus (in het Bijbelboek Marcus het 16e hoofdstuk) heeft gezegd dat iedere gelovige die dingen zou doen.

Herstel en Bevrijding
Een training die je helpt om van blokkades en nare gewoonten en verslavingen af te komen. Je krijgt inzicht in de onzichtbare geestelijke werkelijkheid en je leert daar adequaat mee om te gaan. Je leert in vrijheid te leven en kunt verantwoording nemen voor je daden.