Back to All Events

Gezinsdienst met speciale aandacht voor kinderen. Theater "De Regenboog"

Theater "De Regenboog" met Emilia Verdoes zal deze morgen gaan laten zien hoe we kunnen "Luisteren naar God". God wil met ons spreken, maar hoe versta je Zijn stem? kinderen en volwassenen krijgen deze morgen op eenvoudige wijze te horen en te zien hoe God met ons spreekt en hoe wij mensen mogen bemoedigen door hen te vertellen hoe God over hen denkt. Nieuwsgierig? Kom ook!

Als we samenkomen is ons hoofddoel het vieren van Gods aanwezigheid in ons midden. We doen dit door enthousiast te zingen voor Hem. Sommigen geven uiting aan hun enthousiasme door te dansen anderen door met kleurige vlaggen te zwaaien of hun handen in de lucht te steken.  Een onderdeel van het samenkomen is het geven van geld, waardoor we o.a. deze feestelijke samenkomsten kunnen houden. Ook helpen we er mensen mee, die op verschillende plaatsen in de wereld de handen en voeten van de Here Jezus vertegenwoordigen. Jezus leert ons de zieken te genezen, te zorgen voor de wezen en de weduwen en de minder bedeelden, dat doen we hier, maar ook in andere delen van de wereld.                                                                  

 Ook luisteren we naar belevenissen van mensen, wat zij in de afgelopen week hebben meegemaakt in hun relatie met God, hoe iets van de hemel op aarde gezien of geproefd werd. We luisteren naar inspirerende woorden, waarin God Zijn liefdevol hart met ons mensen deelt, Hij ziet het met jou zitten! Aan het einde van de samenkomst is er altijd ruimte om een beroep te doen op Gods bovennatuurlijke voorziening voor genezing of welke behoefte er ook is.            

Een belangrijk onderdeel van onze samenkomsten is het contact met elkaar, daarom drinken we altijd koffie of thee en voor de kinderen limonade voordat we weggaan.