Back to All Events

Samenkomst en doop door onderdompeling spreker Bert Piet

Deze samenkomst zullen we mensen dopen op grond van de belijdenis van hun geloof in Jezus Christus. In navolging van Jezus zelf en als daad van gehoorzaamheid aan Hem zullen mensen zich deze dienst in water laten onderdompelen. Dit als beeld van het begraven van hun "oude" leven en het opstaan van een nieuwe mens, schoongewassen en opnieuw geboren vanuit de hemel. Om voortaan een leven te leiden wat in directe relatie staat met Jezus zelf, door de inwoning van de Heilige Geest.

Bert Piet is een zeer geïnspireerd en inspirerend spreker, die vanuit zijn rijke schat aan kennis van de oude talen en zijn wandel met de Heer, vele mensen in verbinding weet te brengen met Jezus Christus onze Koning.

Als we samenkomen is ons hoofddoel het vieren van Gods aanwezigheid in ons midden. We doen dit door enthousiast te zingen voor Hem. Sommigen geven uiting aan hun enthousiasme door te dansen anderen door met kleurige vlaggen te zwaaien of hun handen in de lucht te steken.  Een onderdeel van het samenkomen is het geven van geld, waardoor we o.a. deze feestelijke samenkomsten kunnen houden. Ook helpen we er mensen mee, die op verschillende plaatsen in de wereld de handen en voeten van de Here Jezus vertegenwoordigen. Jezus leert ons de zieken te genezen, te zorgen voor de wezen en de weduwen en de minder bedeelden, dat doen we hier, maar ook in andere delen van de wereld.                                                                  

 Ook luisteren we naar belevenissen van mensen, wat zij in de afgelopen week hebben meegemaakt in hun relatie met God, hoe iets van de hemel op aarde gezien of geproefd werd. We luisteren naar inspirerende woorden, waarin God Zijn liefdevol hart met ons mensen deelt, Hij ziet het met jou zitten! Aan het einde van de samenkomst is er altijd ruimte om een beroep te doen op Gods bovennatuurlijke voorziening voor genezing of welke behoefte er ook is.            

Een belangrijk onderdeel van onze samenkomsten is het contact met elkaar, daarom drinken we altijd koffie of thee en voor de kinderen limonade voordat we weggaan.