Back to All Events

Sedermaaltijd o.l.v. Roy Scheper voor deelname aanmelden bij jaap@eglisse.nl

Er zijn 7 belangrijke feesten: Pesach - Ongezuurde broden - Eerstelingen feest (deze drie behoren allemaal tot het feest wat wij Pasen noemen)- Pinksterfeest - Bazuinen feest - grote verzoendag en het loofhuttenfeest.

Pesach begint met de Sedermaaltijd. Dit is een symbolische maaltijd die volgt na 6 weken van intensief schoonmaken van je eigen fysieke huis. Men verwijdert al het gist uit het huis, dit gist staat symbool voor de zonde in ons eigen leven. Hierdoor kijkt men ook kritisch naar zich zelf. Welke (verborgen) zonden spelen nog in zijn of haar eigen leven en rekent hiermee af.

Een Sedermaaltijd behandelt het verhaal van de Joodse slavernij in Egypte en de uittocht uit Egyte. Deze maaltijd willen wij dit jaar met de hele gemeente vieren. We willen ons richten op de bijzondere schatten die verborgen liggen tijdens het vieren van dit feest!

De Sedermaaltijd is verdeelt in een aantal onderdelen - stappen. Deze stappen worden in een bepaalde volgorde (joodse woord: seder - vandaar sedermaaltijd) doorlopen.  Tijdens het verhaal van de uittocht willen we Jezus zichtbaar maken. Hij is onze verlossen en Hij staat centraal bij deze maaltijd.

Tijdens het vieren van deze maaltijd wordt er gezongen, gebeden, vragen gesteld en antwoorden gegeven en verhalen verteld. Dit alles behoort tot dit feest. 

De sedermaaltijd (de start van Pesach – ons Pasen) willen wij dit jaar, zoals gezegd, met elkaar (= samen met onze gezinnen) vieren. Jullie zijn dus van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze maaltijd op maandag 10 april 2017.

Vanaf 17.30 uur zal de Poort open zijn en wij willen om 18.00 uur starten met deze maaltijd en zal tot ongeveer 19.30 uur duren. Deze avond krijgt met een hand-out mee met daarin nog meer verdiepende informatie omtrent de Sedermaaltijd en Pesach..