Back to All Events

Samenkomst Doopfeest Spreker: Cees van Leeuwen

Deze samenkomst is bijzonder omdat we een doopfeest houden, wij dopen mensen op grond van hun geloof in de Here Jezus Christus, daar mogen ze ook over vertellen voor ze gedoopt worden, wij noemen dat "getuigenis afleggen van je geloof". Daarna dompelen we ze helemaal onder water. Het is een beeld van een begrafenis: je legt je oude zondige natuur af ( je begraaft je oude eigengerichte, eigenwijze jij) en je staat op in een nieuw leven, waarin Jezus het voor het zeggen mag hebben. Je belijdt hiermee: "ik ben met Jezus gestorven (zoals Jezus voor onze zonden de rekening betaalde door te sterven aan een kruis) en ik ben met Hem opgestaan. (Zoals Jezus na drie dagen als een nieuw mens letterlijk opstond uit de dood.)

Als we samenkomen is ons hoofddoel het vieren van Gods aanwezigheid in ons midden. We doen dit door enthousiast te zingen voor Hem. Sommigen geven uiting aan hun enthousiasme door te dansen anderen door met kleurige vlaggen te zwaaien of hun handen in de lucht te steken.  Een onderdeel van het samenkomen is het geven van geld, waardoor we o.a. deze feestelijke samenkomsten kunnen houden. Ook helpen we er mensen mee, die op verschillende plaatsen in de wereld de handen en voeten van de Here Jezus vertegenwoordigen. Jezus leert ons de zieken te genezen, te zorgen voor de wezen en de weduwen en de minder bedeelden, dat doen we hier, maar ook in andere delen van de wereld.                                                                  

 Ook luisteren we naar belevenissen van mensen, wat zij in de afgelopen week hebben meegemaakt in hun relatie met God, hoe iets van de hemel op aarde gezien of geproefd werd. We luisteren naar inspirerende woorden, waarin God Zijn liefdevol hart met ons mensen deelt, Hij ziet het met jou zitten! Aan het einde van de samenkomst is er altijd ruimte om een beroep te doen op Gods bovennatuurlijke voorziening voor genezing of welke behoefte er ook is.            

Een belangrijk onderdeel van onze samenkomsten is het contact met elkaar, daarom drinken we altijd koffie of thee en voor de kinderen limonade voordat we weggaan.

Earlier Event: May 22
Samenkomst Spreker: Herman Boon
Later Event: June 5
Samenkomst Spreker: Jan Pool